Odpowiedzialność społeczna

Kilargo to nie tylko godny zaufania pracodawca i partner biznesowy, ale także świadomy i odpowiedzialny członek lokalnej społeczności.

Naszą działalność prowadzimy tak, by filozofia CSR - bliska właścicielom i pracownikom firmy, stała się integralną częścią zarządzania Spółką i naszą codzienną praktyką opartą na szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska.

Jako firma angażujemy się w działania proekologiczne – nasza produkcja odbywa się w zakładzie, który posiada własną oczyszczalnię ścieków z systemem pozyskiwania biogazu, który jest następnie wykorzystywany do celów gospodarczych.
Innowacyjny, przyjazny środowisku system oczyszczania pozwala na odprowadzanie do ścieków praktycznie czystej wody.
W miejscach, w których prowadzimy działalność skutecznie wprowadziliśmy segregację odpadów. Zainstalowaliśmy również perlatory na wszystkich kranach, by ograniczyć codzienne zużycie wody. W pomieszczeniach biurowych przestrzegamy idei 5S, której celem jest stworzenie oraz utrzymanie dobrze zorganizowanego i bezpiecznego stanowiska pracy.
Działalność charytatywna nie jest nam obca - wielu naszych pracowników aktywnie działa na rzecz zwierząt, angażując się w pomoc dla schronisk i stowarzyszeń. Wspieramy lokalne inicjatywy oraz organizacje.

Surowce i materiały do produkcji są kupowane od dostawców, którzy wyznają podobne do naszych wartości.