Jakość i certyfikacja

Jakość to nasz priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie procesu produkcyjnego. Wszystkie surowce, półprodukty i opakowania kupowane są od stałych, sprawdzonych i zatwierdzonych dostawców. Już na etapie dostawy poddawane są ścisłej i surowej kontroli.


Kontrola jakości jest stałym elementem procesu technologicznego, nie ogranicza się jedynie do produktu gotowego.
Każda partia produktu gotowego poddawana jest ocenie organoleptycznej, fizykochemicznej oraz mikrobiologicznej. Analizy wykonywane są w laboratorium zakładowym, jednak regularnie weryfikujemy je również w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.
Każda partia lodów po wyprodukowaniu, jeszcze zanim trafi do sprzedaży, podlega 72h kwarantannie. Jest to czas na wykonanie całego pakietu badań. Badania te są gwarancją, że lody, które oddajemy konsumentom są najwyżej jakości oraz w pełni bezpieczne dla zdrowia. Dodatkowo z każdej partii produkcyjnej wyrobu gotowego jest pobierana próba, przechowywana aż do czasu zakończenia terminu przydatności do spożycia danej partii produkcyjnej.


Proces produkcji naszych lodów jest poddawany regularnym audytom i kontrolom jakości prowadzonym przez certyfikowane jednostki. Międzynarodowe certyfikaty BRC FOOD oraz IFS FOOD potwierdzają najwyższe standardy produkcji.