SELECT LANGUAGE: PL EN

Nasze misja, wizja, strategia i wartości firmowe

 
Misją Spółki Kilargo jest osiągnięcie maksymalnego zadowolenia klientów
poprzez produkowanie i sprzedaż produktów innowacyjnych wysokiej jakości.
 
Zgodnie z naszą wizją chcemy być strategicznym partnerem dla naszych klientów
oraz ekspertem w dziedzinie produkcji i dystrybucji lodów.
 
Dążymy do operacyjnej doskonałości.
Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez realizację głównych elementów strategii operacyjnej.
 
 


Nasze wartości firmowe:
 
 
 
Po pierwsze:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze miejsce pracy i jakość wykonywanych zadań. Dzięki dotrzymywaniu zobowiązań oraz poszanowaniu tajemnicy handlowej i poufności informacji tworzymy organizację zasługującą na zaufanie.
Wytrwale dążymy do osiągania założeń Spółki realizując cele indywidualne oraz zdobywając jak najlepsze wyniki poprzez planowanie,konstruktywne podejście do problemów oraz poszukiwanie rozwiązań.

 

Po drugie:
BEZPIECZEŃSTWO

Naszym priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo względem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi, a poprzez codzienne działania przyczyniamy się do zachowania standardów w tym zakresie.

 

Po trzecie:
WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO

Naszym najcenniejszym kapitałem są ludzie. Razem dążymy do osiągania najlepszych rezultatów i budowania partnerskich relacji w biznesie.
Szanujemy osoby zatrudnione na wszystkich szczeblach i doceniamy ich wkład w codzienną pracę. Łączą nas wspólne cele, dlatego cenimy sobie otwartość, pracę zespołową i wzajemną życzliwość. Szanujemy różnorodność i indywidualność. Wierzymy, że dzięki wydajnej współpracy oraz synergii współdziałania – zdobywamy więcej.

 

Po czwarte:
KREATYWNOŚĆ

Wyzwalamy nasz potencjał poprzez twórcze i kreatywne podejście do nowych idei i koncepcji, będących gwarantem stabilnego wzrostu.
Jesteśmy otwarci na innowacje i nowe wyzwania. Niemożliwe staje się możliwe, dzięki inwestycjom w rozwój kapitału ludzkiego.

 

Po piąte:
DOSKONALENIE I ROZWÓJ

Dbamy o nasze doskonalenie i rozwój oraz najwyższą jakość produktów i usług poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, usprawnianie systemów zarządzania i kształtowania etycznego środowiska w zgodzie z aspiracjami naszych klientów, pracowników i wszystkich partnerów.
Stale dążymy do operacyjnej doskonałości, która determinuje nasz rozwój.

Kilargo © 2011.
All rights reserved.
Polityka prywatności

Designed by:
profesjonalne strony www.