SELECT LANGUAGE: PL EN

Dla odbiorców

Zarząd KILARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym, mając na uwadze rozwój przedsiębiorstwa oraz zapewnienie jednolitości zawieranych umów, których przedmiotem jest transport towarów KILARGO Sp. z o.o. postanowił zatwierdzić dokument precyzujący Ogólne Warunki Transportu, stanowiące integralną część zawieranych umów.

Poniżej zamieszczamy OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU mające zastosowanie do umów zawieranych przez "KILARGO" Sp. z o.o. z przedsiębiorcami, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się przewozem towarów.

Klauzula informacyjna dla kierowcy realizującego przewóz

 

 

Kilargo © 2011.
All rights reserved.
Polityka prywatności

Designed by:
profesjonalne strony www.