SELECT LANGUAGE: PL EN

Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym, przy ul. Torowej 13, 95-082 Dobroń, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000075827, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN,
o numerze NIP: 731-17-23-632, numer Regon: 472216800

Kilargo © 2011.
All rights reserved.
Polityka prywatności

Designed by:
profesjonalne strony www.